DAYU ENVIRONMENT

dayudayu (5)

5. DAYU סביבה

היא מתמקדת בטיפול בשפכים ביתיים כפריים, משרתת את הבנייה של כפרים יפים, ומחויבת לפתרון זיהום חקלאי באמצעות חיסכון במים והפחתת פליטות.


תשאיר את ההודעה שלך

כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו