DAYU SMART WATER

dayudayu-6

6. שירות מים חכמים של DAYU

זוהי תמיכה חשובה לחברה להוביל את כיוון הפיתוח של אינפורמטיזציה לאומית לשמירת המים.מה שעושה DAYU Smart Water מתמצה כ"סקיינט", המשלים את "רשת האדמה" כגון מאגר, תעלה, צינור וכו' באמצעות רשת האדמה לבקרת Skynet, היא יכולה לממש ניהול מעודן ותפעול יעיל.


תשאיר את ההודעה שלך

כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו